Hesaplamalar |

HesaplamalarHesaplamalar

Kıdem İhbar Tazminatı

Kıdem tazminatı, "işveren tarafından işten çıkarılan" işçiye İş Kanunu gereğince verilmesi gereken bir tazminat şeklidir.
Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.
Kıdem tazminatının söz konusu olabilmesi için tam bir yılın dolması gereklidir.
Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır.
Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi ihbar tazmınatına hak kazanamaz. İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem tazminatı, "işveren tarafından işten çıkarılan" işçiye İş Kanunu gereğince verilmesi gereken bir tazminat şeklidir.
Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.
Kıdem tazminatının söz konusu olabilmesi için tam bir yılın dolması gereklidir.
Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır.
Kıdem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır. Yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır.

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi ihbar tazmınatına hak kazanamaz. İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

İhbar Tazminati Hesaplama

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. İhbar tazminatı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.
Hizmet Süresi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta
Hizmet Süresi 6 aydan 1.5 yılı kadar sürmüş işçi için 4 hafta
Hizmet süresi 1.5 yıldan 3 yila kadar sürmüş işçi için 6 hafta
Hizmet süresi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta


Hesaplama İçin Tıklayınız