Bağımsız Denetim Hizmeti Giderlerine Teşvik  |

Bağımsız Denetim Hizmeti Giderlerine Teşvik

Bağımsız Denetim Hizmeti Giderlerine Teşvik

Bağımsız Denetim Hizmeti Giderlerine Teşvik

GENEL DESTEK PROGRAMI/BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ

İşletmelerin Sermaya Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmetlerine bağımsız denetim raporunun olumlu yada şartlı görüş içermesi durumunda destek verilir.

BAĞIMSIZ DENETİM NEDİR 

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.Eğer sizinde işletmenizin bağımsız denetimden geçiyorsa bu destekten faydalabilirsiniz.

ŞARTLARI:

  • Program süresince desteğin üst limiti 10.000 TL 'yi geçemez.
  • Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

BAŞVURU:

1.Destekten yararlanmak için öncelikle işletmenizin KOSGEB'e girişinin yapılmış olması gerekir.

2.Eğer kosgeb veri tabanına girişiniz mevcutsa işletmenizin e beyannamesinin güncel olması gerekir.

=> Bunlar mevcut ise www kosgeb.gov.tr internet adresinden BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ FORMU 'nu çıktı alarak doldurulması ve ekine 

  1. Bağımsız Denetim Desteği Ödeme Talep Formu,
  2. İşletme adına düzenlenmiş fatura / fatura yerine geçen belge,
  3. Fatura tutarının ödendiğini gösterir banka dekontu,
  4. Destek kapsamında alınan ve olumlu ya da şartlı görüş içeren bağımsız denetim raporu,
  5. İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı eklenerek uygulama birimine sunulur.

**AYRINTILI BİLGİ İÇİN VE DİĞER TEŞVİKLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞIN ..  

FEYZANUR ÖNCEL

TEL:05059857295

MAİL:destek@kykc.org

WEB: www.kykc.org