MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE!!! |

MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE!!!

MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE!!!

MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE!!!

10.12.2015

MAL VEYA HİZMET ALIM-SATIM İŞLEMLERİNDE MUHATAPINIZI MUTLAKA KONTROL EDİNİZ..!

MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE!!!

 

MAL VEYA HİZMET ALIM-SATIM İŞLEMLERİNDE MUHATAPINIZI  MUTLAKA KONTROL EDİNİZ..!

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp

 

            Şahıs işletmeniz  ya da şirketiniz bu listede yer alıyorsa ve başka bir adreste faaliyetinize devam ediyorsanız en kısa sürede vergi dairenize müracaat ediniz.
            Tanımadığınız, adresini bilmediğiniz, faaliyetini, faaliyet yerini görmediğiniz kişi ve kurumlardan mal ve hizmet alımında bulunmayınız.

 

 

 

 

                Yeni yılda mali açıdan mükelleflerimizin sıkıntıya düşmemesi için kayıtların kapanacağı şu günlerde dikkat etmesi gereken hususlardan birine daha değinmek istiyoruz.

Başkanlığımızca yapılan yoklamalar neticesinde vergi dairesine bildirmiş olduğu adresinde bulunmayan, beyanname vermeyen, kendisine ulaşılamayan mükelleflerin mükellefiyetleri bağlı bulundukları vergi dairesince re’sen terk ettirilmekte/kapatılmaktadır. İşyerinin ve herhangi bir faaliyetin varlığı tespit edilemeyen bu mükellefler aynı zamanda Vergi Usul Kanunu uyarınca web sayfası (internet vergi dairesi / sorgulamalar / 2004/13 Sayılı Genelge…) üzerinden ilan edilmektedir. Bir mükellefin vergi dairesi kayıtlarına göre faal olup olmadığını öğrenmek için bu web adresine gidilmesi ve TCKN veya VKN üzerinden sorgulama yapılması gerekmektedir. Şimdilik toplu sorgulama imkanı bulunmadığından tek tek sorgulama yapılabilmektedir.

Burada;
      -adresini değiştirdiği halde bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirimde bulunmayan mükellefler,
      -fiilen faaliyetine son veren, ortaklığı bozulan, sahipsiz bırakılan işletmeler
      -peş peşe beyanname vermeyen mükellefler ve
      -sahte fatura düzenleme ihtimali kuvvetle muhtemel olan mükellefler
yer almaktadır.

                 Şayet şahıs işletmeniz ya da şirketiniz bu listede yer alıyorsa ve başka bir adreste faaliyetinize devam ediyorsanız en kısa sürede vergi dairenize müracaat ediniz.

                 Diğer taraftan mümkün mertebe tanımadığınız, adresini bilmediğiniz, faaliyetini, faaliyet yerini görmediğiniz kişi ve kurumlardan mal ve hizmet alımında bulunmayınız. Şüphelendiğiniz durumlarda fatura düzenleyenin kimlik bilgilerini yukarıda verilen web sayfasından mutlaka sorgulayınız. Sorgulama sonucunda ismi re’sen terk ettirilen mükellefler arasında çıkarsa, faturaya ilişkin banka yoluyla bile olsa hiçbir ödeme yapmayınız. Çünkü bu mükellefler vergi dairesi kayıtlarına göre herhangi bir faaliyeti olmayan, yerinde bulunamayan kişi ve kurumlardır. Dolayısıyla bu kişi ve kurumların vergi kanunlarına uygun bir şekilde yaptıkları bir faaliyet bulunmadığından, bu mükellefler beyanname vermediklerinden, beyanname veriyor olsalar bile sahte fatura düzenleme ihtimalleri bulunan bu mükelleflerin vergi kanunlarına göre varlıkları ortadan kaldırıldığından, söz konusu mükelleflerin fatura düzenleme imkanları bulunmamaktadır.

                Re’sen terk ettirilen bu mükelleflerin düzenledikleri faturalar yok hükmünde olduğundan, bu faturalarda yer alan mal ve hizmetlerin gider ya da maliyet olarak dikkate alınabilmesi, ödenen KDV’nin de indirim konusu yapılması mümkün değildir.

                  Bu listede yer alan mükelleflerden mal veya hizmet alımında bulunan mükelleflerimizin “Ba” (belge alış) formları taranmakta, söz konusu mükelleflere ait belgelerin kayıtlarından çıkarmaları yönünde uyarılar yapılmakta, çıkarılmadığı takdirde ödenen KDV kadar vergi ve bir o kadar da vergi ziyaı cezası tatbik edilmektedir.

                  Dolayısıyla ödediğiniz KDV’yi bir daha gecikme faiziyle birlikte ödemek zorunda kalmamanız, cezalı tarhiyata muhatap olmamanız için re’sen terk ettirilmiş mükelleflerle ticari bir ilişkiye girmeyiniz. Şüphelendiğiniz işlemlerin muhatabı olan mükellefleri, yoğun bir şekilde alış yaptıklarınızı, mesela toplam fatura girişlerinizin %10’una isabet eden kişileri, bu adresten mutlaka sorgulayınız. Bu kişilere ait belgeleri kayıtlarınızdan çıkarınız.